top of page
7-1.png

Privacy statement

YLEISTÄ TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

FRSH Finland Oy  (”FRSH”, ”me”) on kehittänyt ja omistaa FRSH-konseptin (”FRSH -konsepti”) FRSH sokerointiliikkeitä varten. Ylläpidämme ja hallinnoimme myös verkkosivustoa www.frsh.fi (”Verkkosivusto”) ja ajanvarauspalvelua.

FRSH Finland Oy  kerää ja käsittelee Verkkosivuston ja FRSH ajanvarauksen käyttäjien henkilötietoja sekä FRSH Finland Oy  :n sokerointiliikkeiden asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja (”FRSH -liikkeet”). Kaikkiin edellä mainittuihin henkilöihin viitataan tässä Tietosuojakäytännössä termillä ”Käyttäjät”. 

Tässä Tietosuojakäytännössä Verkkosivustoon, ajanvaraukseen sekä FRSH -liikkeissä tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin viitataan yhteisesti termillä ”Palvelut”.

Tätä Tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää tarvittaessa tietojen käsittelymenettelyihin tehtävien muutosten mukaan tai muusta syystä. Uusin versio on saatavilla Verkkosivustolla. Emme tee tähän Tietosuojakäytäntöön merkittäviä muutoksia tai vähennä Tietosuojakäytäntöön perustuvia Käyttäjien oikeuksia ilmoittamatta tästä etukäteen.

Huomaa, että tämä Tietosuojakäytäntö koskee vain tietojen käsittelyä, josta FRSH Finland Oy  vastaa rekisterinpitäjänä. Tässä Tietosuojakäytännössä sanalla FRSH Finland Oy  tarkoitetaan yksinomaan FRSH Finland Oy :tä

FRSH Finland Oy  yhteystiedot

Nimi: FRSH Finland Oy  
Y-tunnus: 3407440-3

Postiosoite: Satamakatu 10, 33200 Tampere

Tietosuoja-asioihin liittyvät yhteydenotot: info@frsh.fi frsh.fi

Yhteyshenkilö: Toni Kylätasku, toni@frsh.fi

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA TIEDONLÄHTEET

Keräämme Käyttäjistä kahden tyyppisiä tietoja: käyttäjätietoja ja teknisiä tietoja. Vaikka emme yleensä käytä teknisiä tietoja henkilöiden yksilöimiseen, henkilöt voidaan joskus tunnistaa joko itse tiedoista tai yhdistämällä tai linkittämällä tekniset tiedot käyttäjätietoihin. Tällaisissa tilanteissa myös tekniset tiedot voidaan katsoa sovellettavien lakien mukaan henkilötiedoiksi, ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina.

FRSH Finland Oy  voi käsitellä seuraavia käyttäjätietoja, jotka on saatu Käyttäjiltä.

Etunimi

Sukunimi

Puhelinnumero

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Postiosoite

FRSH -liikkeissä tehtyihin maksutapahtumiin liittyvät maksutiedot

Palvelut ja tuotteet, jotka Käyttäjä on ostanut FRSH -liikkeistä

Käyttäjän jäsenyyteen liittyvät tiedot

Asiakaspalaute ja reklamaatiot

Kilpailujen ja arvontojen yhteydessä annettuihin vastauksiin liittyvät tiedot

Lisäksi FRSH Finland Oy  voi kerätä ja käsitellä seuraavia Käyttäjiltä saatuja teknisiä tietoja:

Käyttäjien IP-osoitteet

Selaimen tyyppi ja versio

Kielivalinta

Käyttöjärjestelmä ja tietokonealusta

Palvelujemme alueet, joilla Käyttäjä on käynyt

Edellä mainitun lisäksi keräämme käyttäjätietoja viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä luottotietorekistereistä sekä muista luotettavista yksityisistä ja julkisista rekitereistä.

Evästeet

Käyttäjien käydessä Verkkosivulla keräämme ja tallennamme teknisiä tietoja ja muita tietoja erilaisten tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla. 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden avulla voimme laskea Verkkosivustolla käyneiden henkilöiden kokonaismäärän ja seurata Verkkosivuston käyttöä. Tämän avulla voimme parantaa Palvelujamme, palvella Käyttäjiä entistä paremmin ja tarjota heille tietoja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Voimme käyttää myös evästeitä, jotka helpottavat Verkkosivuston käyttöä esimerkiksi muistamalla käyttöasetukset. Voimme käyttää seuranta- ja analytiikkaevästeitä, joiden avulla näemme, miten hyvin Käyttäjän vastaanottavat Palvelumme. 

Käyttäjät voivat asettaa verkkoselaimensa estämään evästeiden käytön tai ilmoittamaan evästeiden lähettämisestä. Tämä voidaan tehdä yleensä selaimen asetuksista. Ohjeita evästeiden hallintaan saa verkosta. Esimerkiksi seuraavien linkkien kautta löytyy tietoa siitä, miten evästeasetuksia voidaan muuttaa joissakin suosituissa selaimissa: 

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Huomaa, että jotkin Verkkosivustomme osat eivät välttämättä toimi kunnolla, jos evästeiden käyttö on estetty.

Google Analytics

Verkkosivustolla käytetään Google Analytics -työkalua ja muita verkkoanalytiikkapalveluja teknisten tietojen koostamiseen, kävijöiden käyttäytymisen raportointiin ja Verkkosivuston parantamiseen. Tietoja Google Analyticsista saat napsauttamalla Google Analytics. Voit estää Google Analyticsin käytön seuraavan selaimen lisäosan avulla: Google Analytics Opt-out Add-on.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet 

Tarkoitukset

FRSH Finland Oy  käsittelee henkilötietoja useisiin tarkoituksiin:

Palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti Palvelujen tarjoamiseksi Käyttäjille, maksutapahtumien käsittelemiseksi ja varmentamiseksi sekä asiakkaiden todentamiseksi. 

Käsittelemme Käyttäjien antamia henkilötietoja myös Palvelujemme laadun kehittämiseksi esimerkiksi analysoimalla Käyttäjien FRSH -liikkeistä ostamia palveluja ja tuotteita sekä analysoimalla, millä Verkkosivuston alueilla Käyttäjät ovat käyneet.

Asiakasviestintä ja markkinointi

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteidemme ylläpitämiseksi Käyttäjiin esimerkiksi ottamalla Käyttäjiin yhteyttä Palveluihin liittyvissä asioissa. Käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja myös voidaksemme tiedottaa Käyttäjille Palveluihin liittyvistä muutoksista. Käytämme henkilötietoja tarjoamiemme palvelujen ja tuotteiden markkinointiin ja mainontaan esimerkiksi siten, että Käyttäjän kokemusta mukautetaan tarjoamalla hänelle kohdennettuja tarjouksia ja mainontaa sen mukaan, millaisia tietoja Käyttäjästä on kerätty hänen edellisillä käynneillään Verkkosivustolla.

Jos Käyttäjä ottaa meihin yhteyttä antaakseen palautetta Palveluistamme, käytämme hänen antamiaan tietoja, jotta voimme vastata kysymyksiin ja ratkaista mahdolliset ongelmat. 

Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme täyttää sopimusvelvoitteemme Käyttäjiä kohtaan. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun intressimme mukaan. Oikeutettu intressimme perustuu liiketoimintamme harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, Käyttäjien asiakas- tai kävijäkokemuksen parantamiseen sekä palvelujemme ja tuotteidemme markkinointiin.

Joissakin Palvelujen osissa Käyttäjiltä voidaan pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Tässä tapauksessa Käyttäjät voivat peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin

FRSH Finland Oy  säilyttää Käyttäjien henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueen sisällä. Meillä on kuitenkin palveluntarjoajia useissa maantieteellisissä sijainneissa. Näin ollen me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen tai Käyttäjän asuinpaikan ulkopuolisille lainkäyttöalueille tai käyttää niitä tällaisilla lainkäyttöalueilla. 

Toteutamme tarvittavat toimet varmistaaksemme, että Käyttäjien henkilötiedot suojataan riittävällä tavalla lainkäyttöalueilla, joilla niitä käsitellään. Kun henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistamme riittävän suojauksen palveluntarjoajien kanssa tehdyillä sopimuksilla, jotka perustuvat vakiosopimuslausekkeisiin, tai muilla asianmukaisilla suojaustoimilla, kuten tietosuojakehyksellä

Lisätietoja henkilötietojen siirtämisestä saa meiltä ottamalla yhteyttä johonkin edellä annetuista osoitteistamme. 

 

Vastaanottajat 

Jaamme henkilötietoja vain FRSH Finland Oy  -organisaation sisällä ja siinä määrin kuin on kohtuudella tarpeellista Palvelujemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Emme jaa henkilötietoja FRSH Finland Oy  -organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muutoin kuin seuraavassa mainituissa tapauksissa:

 

Oikeudelliset syyt

Voimme jakaa henkilötietoja FRSH Finland Oy  -organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos meillä on hyvässä uskossa syytä olettaa, että pääsy henkilötietoihin ja henkilötietojen käyttö ovat kohtuudella tarpeen: (i) sovellettavan lain, asetuksen ja/tai tuomioistuinpäätöksen noudattamiseksi, (ii) petosten tai tietoturvaan tai tekniikkaan liittyvien ongelmien tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi tai käsittelemiseksi muulla tavoin ja/tai (iii) FRSH Finland Oy  , Käyttäjien tai kansalaisten intressien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi lain mukaisesti. Jos mahdollista, ilmoitamme Käyttäjille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

 

Valtuutetut palveluntarjoajat

Voimme jakaa henkilötietoja valtuutetuille palveluntarjoajillemme, jotka tarjoavat meille palveluja (mukaan lukien tietojen säilytys, myynti, markkinointi ja asiakastukipalvelut). Palveluntarjoajien kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyy palveluntarjoajien sitoumus rajoittaa henkilötietojen käyttöä sekä noudattaa vähintään yhtä tiukkaa tietosuoja- ja tietoturvatasoa kuin tässä Tietosuojakäytännössä on määritelty. 

 

Muut pätevät syyt

Jos FRSH Finland Oy  on osallisena fuusiossa, yritysostossa tai omaisuuden myynnissä, voimme siirtää henkilötiedot asianomaiselle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tässä tapauksessa kuitenkin edelleen kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuuden. Ilmoitamme kaikille asianomaisille Käyttäjille niin pian kuin on kohtuudella mahdollista, jos heidän henkilötietonsa siirretään tai niihin aletaan soveltaa muuta tietosuojakäytäntöä.

 

Nimenomainen suostumus

Voimme jakaa henkilötietoja FRSH Finland Oy  -organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä, jos Käyttäjä on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

 

Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. FRSH Finland Oy  voi lainsäädännön edellytysten mukaisesti käyttää rekisteröidyn henkilötietoja yhteydenpitoon asiakassuhteen päätyttyä, tai jos rekisteröity on antanut yhteystietonsa esimerkiksi kilpailun tai arvonnan yhteydessä, antaessaan palautetta tai tilannut sähköisen uutiskirjeen.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Asiakkaan tunnistamista koskevat tiedot säilytetään lainsäädännön edellyttämän ajan.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai muutetaan sellaiseen muotoon, jossa henkilö ei ole niistä suoraan eikä epäsuorasti tunnistettavissa.

 

Käyttäjän oikeudet

Oikeus päästä tietoihin

Käyttäjillä on oikeus päästä omiin henkilötietoihinsa, joita FRSH Finland Oy  käsittelee. Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä käyttämällä jotakin edellä mainituista osoitteista, minkä jälkeen kerromme, mitä henkilötietoja olemme keränneet ja käsitelleet kyseisestä Käyttäjästä. 

 

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisesta voi seurata Palvelujen käyttömahdollisuuksien rajoittuminen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen nojalla tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

 

Oikeus tietojen korjaamiseen

Käyttäjällä on oikeus pyytää korjaamaan tai täydentämään kyseisestä Käyttäjästä tallentamamme henkilötiedot, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Käyttäjä voi pyytää päivittämään esimerkiksi yhteystietonsa tai muut henkilötietonsa ottamalla yhteyttä johonkin edellä mainituista osoitteistamme. Käyttäjätiedot, jotka Käyttäjä on antanut ajanvarauksessa, voidaan päivittää suoraan ajanvarauksessa.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjä voi pyytää meitä myös poistamaan omat henkilötietonsa järjestelmistämme. Noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole pätevää syytä olla poistamatta tietoja. Tällainen pätevä syy voi perustua esimerkiksi sovellettavaan lainsäädäntöön. 

 

Oikeus vastustamiseen

Käyttäjillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos näitä tietoja käytetään muihin kuin sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä Palvelujen tarjoamiseksi Käyttäjälle tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Jos meillä ei ole pätevää syytä jatkaa tällaisten henkilötietojen käsittelyä, emme jatka niiden käsittelyä vastustuksen jälkeen.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käyttäjä voi pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi odotettaessa tietojen poisto- tai korjauspyynnön tai vastustuksen käsittelyä ja/tai jos meillä ei ole pätevää syytä käsitellä näitä tietoja. Tästä voi kuitenkin seurata Palvelujen käyttömahdollisuuksien rajoittuminen.

 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja siirtää nämä tiedot itse kolmannelle osapuolelle.

 

Oikeuksien käyttäminen

Edellä mainittuja oikeuksia voi käyttää lähettämällä kirjeen tai sähköpostiviestin johonkin edellä mainituista osoitteistamme. Pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimme pyytää tarvittaessa lisätietoja Käyttäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttoman toistuvia, liiallisia tai ilmeisen perusteettomia. 

 

Suoramarkkinointi

Jos Käyttäjä on antanut suostumuksensa suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen tai jos tällaiseen suoramarkkinointiin on muu laillinen peruste, FRSH Finland Oy  voi ottaa yhteyttä Käyttäjiin suoramarkkinointia varten. Tämä tarkoittaa, että FRSH Finland Oy  voi käyttää tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti keräämiään Käyttäjien henkilötietoja tuotetarjousten lähettämiseen Käyttäjille ja muuhun suoramarkkinointiin. 

Riippumatta etukäteen annetusta suostumuksesta suoramarkkinointiin Käyttäjällä on oikeus kieltää meitä käyttämästä Käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin ja suoramarkkinointia varten tehtävään profilointiin ottamalla yhteyttä johonkin edellä mainituista osoitteistamme, käyttämällä ajanvarauksen toimintoja tai käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottua mahdollisuutta tilauksen peruutukseen.

 

Reklamaation tekeminen

Käyttäjä voi tehdä reklamaation paikalliselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle, jos Käyttäjä katsoo, että FRSH Finland Oy  rikkoo sovellettavia tietosuojalakeja henkilötietojen käsittelyssä.

Tietoturva

Suojaamme keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot hallinnollisilla, organisatorisilla, teknisillä ja fyysisillä turvatoimilla. Näitä toimia ovat esimerkiksi salaus, palomuuri, turvalaitteistot ja käyttöoikeusjärjestelmät. Tietoturvan hallinnan tarkoituksena on säilyttää tietojen asiaankuuluva luottamuksellisuus-, koskemattomuus-, käytettävyys- ja kestävyystaso sekä mahdollisuus palauttaa tiedot. Testaamme Palvelujemme, järjestelmiemme ja muun omaisuutemme tietoturvahaavoittuvuudet säännöllisesti.

Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus Käyttäjien tietosuojaan, ilmoitamme loukkauksesta mahdollisimman pian asianomaisille Käyttäjille ja muille asianosaisille sekä toimivaltaisille viranomaisille, jos sovellettavat tietosuojalait tätä edellyttävät.

bottom of page